Aanmelden bij Stichting Heerenveen Vitaal

Een aanvraag voor een donatie van de Stichting Heerenveen Vitaal dient aan de volgende
voorwaarden te voldoen:

 1. De aanvrager is een natuurlijk of rechtspersoon in de gemeente Heerenveen;
 2. De activiteit dient een collectief vitaal doel in de gemeente Heerenveen;
 3. De aanvraag is eenmalig en een structurele financiering is niet aan de orde (er kan maximaal 3 keer een aanvraag voor dezelfde activiteit aangevraagd worden);
 4. De aanvraag is onderbouwd met een gespecificeerde begroting (er is sprake van een sluitende begroting);
 5. De activiteit kan extra geld genereren.
 6. De activiteit is geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan hierop wel een aanvulling zijn;
 7. De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente;
 8. De activiteit is direct of op korte termijn realiseerbaar;
 9. De keuze voor de activiteit is volgens de voor die organisatie geldende regels tot stand
  gekomen.

Beoordeling aanvraag

Ingediende aanvragen worden in de bestuursvergaderingen beoordeeld. De vergaderingen van 2024 vinden plaatst op:
- 28 juni             (indienen vóór 14 juni)
- 6 september    (indienen vóór 23 augustus)
- 13 december   (indienen vóór 29 november)

Graag ontvangen wij uw aanvraag uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bestuursvergadering. Later ingediende aanvragen zullen dan in de eerstvolgende bestuursvergadering beoordeeld worden. Wij adviseren u daarom om uw aanvraag op tijd bij ons in te dienen.

Aanvraag indienen

Let op: Na het indienen van de aanvraag wordt er gevraagd om een begroting, bankrekeningnummer (kopie afschrift) en eventueel andere bijlagen te mailen.
  Na het ontvangen van de aanvraag wordt er gevraagd om een begroting, bankrekeningnummer (kopie afschrift) en eventueel andere bijlagen te mailen.