Welkom bij Heerenveen Vitaal

Stichting Heerenveen Vitaal zet zich in voor het in beweging krijgen van iedereen in de gemeente Heerenveen. Dat gebeurt onder andere door het faciliteren van projecten die hierin voorzien. Dat moet weer leiden tot een gezonde levensstijl. De bekostiging komt uit de Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF). Het HOF is van, voor en door ondernemers. Een fonds om collectieve initiatieven, investeringen en belangen te financieren en te behartigen. Het fonds wordt in materiële zin gevoed door een opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. Alle organisaties – ondernemers in het MKB en grootbedrijf, kennis-, zorg- en cultuurinstellingen en andere betalers OZB – niet woningen, dragen bij.

Onder het fonds hangen zes trekkingsgebieden. Deze gebieden kunnen de in het betreffende gebied opgebrachte extra OZB besteden aan collectieve doeleinden. Stichting Heerenveen Vitaal is een trekkingsgerechtigde en is bevoegd, namens HOF, aanvragen in ontvangst te nemen en te beoordelen.

Heerenveen vitaal logo